ดาวฤกษ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออารยธรรมต่างๆ ทั่วโลกมานับแต่อดีตกาล โดยเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา การศึกษาดาวฤกษ์มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมากตลอดเวลาภายในของดาวฤกษ์และวิวัฒนาการของดาวก็ได้รับการพัฒนาขึ้นจนสำเร็จ รวมถึงการพยายามอธิบายสเปกตรัมของดาวซึ่งสามารถทำได้โดยความก้าวหน้าอย่างยิ่ง จึงจัดทำการพัฒนาเว็บไซต์นี่มาเพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงความเป็นมาและการพัฒนาในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้อย่างชัดเจนถี่ถ้วน

Advertisements