ดาวฤกษ์มีองค์ประกอบที่สำคัญ  คือ  ไฮโดรเจน ประมาณ 90.8 % ฮีเลียม 9.1 % และธาตุโลหะอื่น ๆ ที่อยู่ในสภาพของแก๊สอีก 0.1 %กาแล็กซีทางช้างเผือกประกอบด้วยกาวฤกษ์จำนวนมาก  และดาว ฤกษ์แต่ละดวงจะอยู่ห่างไกลกันมาก  เราจึงมองเห็นว่าดาวฤกษ์ไม่เคลื่อน ที่  แต่ในความเป็นจริงดาวฤกษ์ทุกดวงเคลื่อนที่อยู่ภายในกาแล็กซีโดยรักษา ระยะห่างระหว่างกันได้คงที่  จึงมองดูดเหมือนอยู่ประจำที่  เมื่อมองด้วยตา เปล่าจะเห็นดาวฤกษ์กะพริบอยู่ตลอดเวลา (อันที่จริงดาวมิได้กะพริบ  แต่ที่เรามองเห็นแสงกะพริบ  เพราะแสงเดินทาง ผ่านชั้นบรรยากาศของโลกที่มีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้แสงเกิดการหัก เห)
Advertisements